PHÒNG NGHỈ

Phòng tiêu chuẩn có giường cỡ King

 • Diện tích phòng: 20 m²
 • Số người cho phép: 02 người lớn
 • Loại giường: 01 giường đơn cực lớn
Chỉ từ 560,481$ /đêm CHI TIẾT

Phòng Đôi hoặc Ghép đôi có tầm nhìn ra núi

 • Diện tích phòng: 30 m²
 • Số lượng người cho phép: 02 người lớn
 • Loại giường ngủ: 01 giường đôi hoặc 02 giường đơn
Chỉ từ 1,108,887$ /đêm CHI TIẾT

Phòng Superior Gia đình

 • Diện tích phòng: 30 m²
 • Số người cho phép: 03 người lớn
 • Loại giường: 01 giường đơn và 01 giường đôi
Chỉ từ 979,703$ /đêm CHI TIẾT

Phòng Superior Giường Đôi hoặc 2 Giường Đơn

 • Diện tích phòng: 30 m²
 • Số người cho phép: 02 người lớn
 • Loại giường: 02 giường đơn hoặc 01 giường đôi
Chỉ từ 806,318$ /đêm CHI TIẾT

Phòng Tiêu chuẩn có 2 giường đơn

 • Diện tích phòng: 25 m²
 • Số người cho phép: 02 người lớn
 • Loại giường: 02 giường đơn
Chỉ từ 604,682$ /đêm CHI TIẾT

Phòng Gia đình có Ban công

 • Diện tích phòng: 50 m²
 • Số người cho phép: 04 người lớn
 • Loại giường: 02 giường đơn và 01 giường đôi
Chỉ từ 1,480,719$ /đêm CHI TIẾT

Phòng Deluxe Gia đình với tầm nhìn ra Thành phố

 • Diện tích phòng: 40 m²
 • Số người cho phép: 03 người lớn
 • Loại giường: 01 giường đôi và 01 giường đơn
Chỉ từ 1,360,876$ /đêm CHI TIẾT

Phòng Deluxe Đôi hoặc Ghép đôi nhìn ra Thành phố

 • Diện tích phòng: 40 m²
 • Số người cho phép: 02 người lớn
 • Loại giường: 01 giường đôi hoặc 02 giường đơn
Chỉ từ 1,010,477$ /đêm CHI TIẾT

Phòng Superior 3 người

 • Diện tích phòng: 50 m²
 • Số người cho phép: 03 người lớn
 • Loại giường: 03 giường đơn
Chỉ từ 1,108,887$ /đêm CHI TIẾT

Phòng Deluxe Gia đình có tầm nhìn ra Núi

 • Diện tích phòng: 30 m²
 • Số người cho phép: 03 người
 • Loại giường: 01 giường đơn và 01 giường đôi
Chỉ từ 1,360,876$ /đêm CHI TIẾT